search
menu

Bodajki Római Katolikus Plébánia

Megosztás

Bodajki Római Katolikus Plébánia

A Kálvária lábánál található a Mindenkor Segítő Szűzanya tiszteletére szentelt kegytemplom és a hozzá tartozó zarándokudvar.

A krónikák megemlékeznek arról, hogy a Bodok hegy lábához gyakorta látogatott az első magyar Szent Család; Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, melyet a szent király kápolna felépítésével örökített meg. Legendák beszélik el, Szent László itt jártát és csodáit melyek a kegyhelyhez kötődnek. II. Géza király idejében a keresztes lovagok vették át a kápolna gondozását és folytatták egészen a török időkig. A török kivonulásával a csókakői vár összes falujával a Hochburg család birtokába került. A 17. század végén Mórra települő kapucinusok vezetője Práter Willibald atya, a néphagyomány elbeszéléseire támaszkodva ásatási munkálatokat kezdet melyben megtalálta a kápolna romjait, ami alapján újjá építette azt, elhelyezve abban a ma is látható passaui kegykép másolatát 1695-ben. 1727-1742 között, a népes zarándoksereghez fogadásához szükségesnek ítélve, a kápolna helyén építették fel a ma látható kegytemplomot és kolostort a ferences szerzetesek. Sok csodálatos gyógyulást ima meghallgatást őriz a kegyhely hálaajándékok, csodák megörökítésével. 1942-ben megújult zarándokudvarral bővítették a kegyhelyet, amely 15 000 hívő befogadására alkalmas és számos rendezvény, esemény színhelye mind a mai napig, többek között a szeptember elején megrendezendő Mária napi búcsúnak is.

 

  • Kálvária

A Bodok-hegy délnyugati csúcsán található a Kálvária és keresztút, melyek szintén Práter Willibald nevéhez fűződnek.

A kálvária, mint Jézus keresztútjának bemutatását szolgáló stációkból kialakított műalkotás, szerves részét képezi a kegyhelynek, az ideérkező zarándokok mind a mai napig szívesen látogatják. 1736-ban Szent Antal napján állították fel a három keresztet, melyek ma is ott állnak. Azzal egy időben készült el a Kálvária kápolna, melyet Jézus tömlöce kápolnának is hívnak. A keresztek mellé Szűz Mária, Szent János szobrot állítottak, melyeket Bíró Márton veszprémi püspök áldott meg. Ebben az évben készültek el a keresztúti állomások alapkövei és a Bűnbánó Szent Péter szobra a hegy oldalában lévő kis barlangban.

 

  • Segítő Szűz Mária kegyhely

A Kálvária lábánál található a segítő Boldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus templom és zarándokhely.

A krónika szerint eredete visszanyúlik egészen Szent István koráig. Aki kápolnát épített ezen a helyen és fiával gyakran és szívesen látogatta.

Géza király idejébe a keresztes lovagok vették át a kápolna gondozását és folytatták egészen a török időkig. A török kivonulásával a csókakői vár összes falujával a Hochburg család birtokába került. A néphagyomány elbeszéléseire támaszkodva Práter Willibald a 17. század végén ásatási munkálatokat kezdet, és megtalálja a kápolna romjait, a kőfalat és a fal mellett egy temető maradványait, ami alapján újjá építette azt. Helyén a móri kapucinusok új templomot építettek 1727-1742 között. A kegyképhez – mely a Passaui kegykép mintájára készült – kapcsolódó csodálatos gyógyulások megsokszorozták a búcsújáró hívek számát, ezért 1942-ben zarándok udvarral bővítették azt, amely 15 000 hívő befogadására alkalmas.

Cím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Telefon: (22) 410-039
E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Weboldal: http://www.bodajkikegyhely.hu

Plébános: Mórocz Tamás
Helyettes plébános: Horváth József

Hasonló találatok