search
menu

Csókakői Várbarátok Társasága

Megosztás

Csókakői Várbarátok Társasága

A Várbarátok Társaságát a csókakői várral kapcsolatosan kialakult áldatlan állapotok hívták életre. Fülöp Gyula régész a Fejér Megyei Hírlapban megjelentette cikkét, amelyben hűen szólt a vár megmentésének szükségességéről. Cikke széleskörű összefogást sürgetett

Sörédi Pál, a helyi Általános Iskola akkori igazgatója alig 1 hónappal a cikk megjelenését követően találkozóra hívta össze Csókakőn az érdeklődőket, szimpatizánsokat valamint Csutor Évát, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlék Felügyeleti Igazgatóságának igazgatóhelyettesét, tovább Fülöp Gyulát is a teendők, lehetőségek megvitatására.

1995. március 25-én alakult meg a Csókakői Várbarátok Társasága. Kezdetben mindössze 28 tagja volt, ez a létszám mára 100 főre duzzadt. Tagjainak sorában jogi személyek is megtalálhatóak.

1996-ban tagdíjakból, szponzori és önkormányzati támogatásból, társadalmi munkából történtek meg az első lépések a vár állagának megőrzése, a pusztulás megállítása érdekében. A vár megmentését célzó rekonstrukciós munkálatok, régészeti kutatások támogatások és pályázatok révén folyamatosan zajlanak. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal megerősíttette az életveszélyessé vált toronycsonkot, kijavíttatta a torony alatti mellvédfalat.

1997-98-ban a régészeti feltárások tovább folytak a fellegvárban, újabb falszakaszok is kiemelkedtek a romokból. Feltárásra került a kapu, előudvar és a barbakán.

1999-ben a vár fennállásának 700. évfordulóját ünnepelték a település lakóival az ősi várban kulturális, tudományos és szórakoztató műsorokkal. E nevezetes évforduló alkalmából adta ki a Polgármesteri Hivatal a Gazdasági Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának támogatásával a település kultúrtörténeti áttekintő könyvét “A 700 éves Csókakő” címmel.

2001 szeptemberében az 1601-es sárvízi, törökök elleni győztes csata emlékére nagyszabású várjátékot rendezett az Önkormányzat és a Várbarátok Társasága. A Társaságnak 1999-ben alakult meg a Lovagi Tagozata, amely évente új lovagokat avat.

Társaság vezetősége minden év tavaszán taggyűlésen ismerteti az elvégzett munkát, beszámol az elért eredményekről és tájékoztatást ad az év várható feladatairól. Felvilágosítást adnak a régészeti és felújítási munkálatokról, valamint a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegek felhasználásáról.

Vezető: Sörédi Pál
Elérhetőség: +36 22/422-167

 

Forrás: https://csokako.hu/a-falurol/13-civil-szervezetek/18-varbaratok-tarsasaga.html

Hasonló találatok